Sátorozás rendje és szabályai

Helyfoglalás menete:

Miután a regisztrált felhasználó nevével belépett az oldalra, a helyfoglalás menüpont segítségével kíválaszthatja a kívánt horgászhelyet.

A horgászhely kiválasztása után a következő adatokat szükséges megadni a sátorhely foglalás véglegesítéséhez:

- a pontos dátum és az ott töltött napok megadása

- állami jegyének száma

- gépkocsijának rendszáma

Ha minden adatot megfelelően kitöltött és elolvasta a foglalási feltételeket, el is küldheti számunkra a sátorhely foglalását.


A Pilismaróti - öböl horgászati és sátorozási rendje:

 

A Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége 2016. évtől a Duna 1708-1630 fkm, a Szentendrei Duna-ág 0-31 fkm, és a Pilismaróti-öböl halgazdálkodási hasznosítója. Horgászni a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. (Hhvtv.) törvény és a helyi horgászrend előírásaimak betartása mellett lehet.

Az öböl partján a kultúrált szabadidő eltöltés, a nyugalmas horgászat, és a békés egymás mellett élés érdekében a területhasználat, ezen belül a sátorozás, a lakókocsis helyfoglalás szabályozásra került.
 

Sátorozás szabályai!

A Pilismaróti-öbölben csak a táblákkal kijelölt „H” jelű területen 04.01 – 12.31., míg az „SH” jelzésű területen 06.01 – 12.31 közötti időszakban lehet sátrat (sörsátor, bojlis sátor, kifeszített nylon ponyva) felverni, vontatott vagy önjáró lakókocsit használni. A többi területen a sátorozás, lakókocsis helyfoglalás TILOS! A sátorozás díjmentes, de kizárólag a Sátorozás rendjében szereplő előírások betartása mellett engedélyezett. Az öböl területén az életvitelszerű (8 napot meghaladó) sátorozás, lakókocsis helyfoglalás, egy horgászhelyen történő folyamatos tartózkodás TILOS! A „C” jelű kemping sátorhelyeken egy időben sátorozni és horgászni tilos! A kemping sátorhelyek elsősorban a nem horgászati céllal érkezők sátorozásának biztosítását szolgálja. A horgász a „C” sátorhelyeken is jogosult horgászni, de ott sátrat nem állíthat fel.

Sátorozás rendje

Sátorozó helyet csak állami horgászjeggyel, és területi jeggyel rendelkező személy foglalhat. Sátorozási engedélyt egy regisztrált személy egy éven belül összesen (nem egyfolytában) 35 napra kaphat. Egy adott számú sátorhelyre egyszer lehet foglalni, a napok számától függetlenül. A sátorhelyen a sátorozás, vagy lakókocsival való tartózkodás ideje 1-8 nap lehet. A sátorozás előtt a sátorhelyet igénybe vevő köteles időpontot foglalni a FŐHESZ honlapján. Az időpontfoglaláshoz szükségesek az igénybevevő személyes adatai, adott évre érvényes Állami horgászjegyének és területi engedélyének száma, valamint a gépjármű forgalmi rendszáma. Az igénylőnek, az igényelt időszakban a helyszínen kell tartózkodnia, a helyet más személy részére nem adhatja át. Egy sátorozó helyen az igénybe vevőn kívül több személy is tartózkodhat, de maximum 3 fő horgászhat. Aki a foglalt helyét bármely okból nem tudja igénybe
venni, az köteles a foglalását lemondani, vagy módosítani, hogy adott helyet mások igénybe vehessék. Aki akadályoztatása esetén a foglalását nem mondja le, vagy nem módosítja, ezt követően az adott személytől az év hátralevő részére több sátorhelyfoglalást nem tudunk fogadni. Amennyiben a foglalási intervallum első napán nem foglalja el a horgász az általa lefoglalt sátorhelyet, foglalása automatikusan törlésre kerül, és a sátorhely újra foglalhatóvá válik!

A sátorozó hely tisztántartásáért az igénylő felel. Amennyiben távozásakor nem viszi magával a keletkezett hulladékot, a későbbiekben megtagadható tőle az újabb engedély kiadása. Halászati őreink fokozottan ellenőrzik majd a sátorozó helyen való tartózkodás jogcímét, valamint a terület tisztaságát. A szemetelés TILOS! Szemetes helyen a horgászat nem kezdhető meg. A szemetelőt, vagy szemetes helyen horgászót a halászati őrök felszólíthatják a szemét összeszedésére. Amennyiben a horgász a szemetet nem hajlandó összeszedni, a területi engedélyét bevonják!

A Pilismaróti-öböl vízterületén bójákkal, a parton táblákkal kijelölt vízisi pálya hossztengelye, és arra merőlegesen jobb és bal irányban 30-30 méter szélességben 05.01 – 10.30 között tilos a horgászat. A Sződligeti-öbölben ragadozó halakra horgászni, és azokat megtartani január 01 - február 28, valamint november 01 - december 31. között TILOS. A kikötő mólóiról, a mólókhoz kötött, valamint az öböl vízterületén tartózkodó vízijárművekből egész évben Tilos a horgászat.

Az Újpesti-öböl (Téli-kikötő) Váci út oldali betonozott magas partjáról a halállomány védelme érdekében TILOS a horgászat!

A területi engedélyben szereplő vízterületeken, és azok partján bekövetkezett balesetek, anyagi károk tekintetében a halgazdálkodási hasznosítót felelősség nem terheli.

A Hárosi-öböl bejáratában táblák jelzik az öböl kezdetét. A táblák közötti képzeletbeli egyenestől a Duna irányában engedélyezett a horgászat. Az öbölbe a FŐHESZ által kiadott Dunai területi jegyek nem érvényesek, azzal ott horgászni nem lehet.

Az elveszett, megrongálódott, elázott területi engedély pótolhatók!

 

Halőri Bejelentő számunk: 30/240-7264

              
                                                          
Kellemes időtöltést kívánunk!